Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Komunikace

Zajišťujeme odstranění stávajících komunikací, ale i jejich samotnou výstavbu. Dále nabízíme realizaci násypů a výkopů v rámci provádění silničních těles a rekultivaci ploch.  

V rámci zemních prací, odstraňování a demolice staveb provádíme ekologickou likvidaci vybouraných materiálů včetně jejich odvozu k likvidaci (zeminy, konstrukční vrstvy komunikací, stavební suť a ostatní materiály).

  • Demolice komunikací
  • Výkopové práce včetně navážky zeminy
  • Terénní úpravy
  • Ekologická likvidace materiálu