Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Oblast ekologie

V oblasti ekologie se zabýváme ekologickou likvidací a recyklací materiálů vzniklého z prováděné demolice, ale také likvidací starých ekologických zátěží, tj. kontaminovaného nebo poškozeného objektu. Poradíme si i s ekologickou likvidací nebezpečných odpadů včetně azbestu. 

Dále demontujeme průmyslové technologie jako jsou konstrukce nebo jiná technologická zařízení.

V neposlední řadě provádíme sanace skládek formou odtěžení odpadů a jeho odvozu k odborné likvidaci nebo sanací podloží skládky. 

  • Ekologická likvidace a recyklace materiálu z demolic
  • Ekologická likvidace nebezpečných odpadů.
  • Likvidace starých ekologických zátěží
  • Demontáž průmyslových technologií 
  • Sanace skládek